Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkehøjskole Vejle Provsti

Aflysning

Aflysning af forårets kirkehøjskoledage 24.2. og 24.3
Bestyrelsen ser sig desværre nødt til at aflyse forårets kirkehøjskoledage.
Der er så få tilmeldinger pr. 1. februar, at vi ikke finder det rimeligt at gennemføre det planlagte program.
De tilmeldte får deres indbetalte penge tilbage.
Bestyrelsen arbejder for tiden med et efterårsprogram – med et andet tema.
Vi håber at vi igen kan mødes til efteråret og genstarte Kirkehøjskolens traditionsrige foredragsrækker.

Vejle Kirkehøjskole foråret 2022: KØN OG EKSISTENS

Er vores køn defineret derved, at vi er skabt som mand eller kvinde, eller er vores kønsopfattelse kulturelt bestemt? Når kønsnormerne – som vi ser i vores tid – er under opløsning, skyldes det så ændringer i vores samfund, eller at noget undertrykt nu får lov til at komme til overfladen? Hvad sker der, når man – som i Sverige – i et vist omfang lader ordene ’han’ og ’hun’ erstatte af ’hen’? Hvad betyder det for vores eksistens, hvis vi ikke har kønsnormer at læne os op ad, så vi selv skal finde vores kønsidentitet?

Forårets foredrag vil belyse dette tema ud fra teologiske, psykologiske, samfundsmæssige og kunstneriske vinkler.

24. februar

Kl. 10-12: Foredrag med George Hinge, Ph.D. og lektor i klassisk filologi, AU

Efter årtiers debat blev der 2012 blev der åbnet for, at par af samme køn kunne blive viet officielt i folkekirken. Mens et flertal hilste det velkommen som det eneste logiske i det 21. århundrede, følte et mindretal sig tromlet af politikerne. Som kirkepolitisk talsperson i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske deltog foredragsholderen i det politiske lobbyarbejde i den afgørende slutfase. Men hvorfor var det vigtigt for bøsser og lesbiske at få mulighed for en kirkelig vielse og samtidig nødvendigt at bevare en balance i forhold til de mere tøvende kræfter i kirken?

Kl. 13-15: Foredrag med Peter Edlef Nissen, mag.art. i musikvidenskab og MA, PGDip i teologi, præst i Bramming Frimenighed

En gruppe kristne med regnbueseksualitet har valgt at fastholde den klassiske kristne forståelse af køn og seksualitet på trods af indførelsen af vielsesritualet i folkekirken i 2012. Peter Nissen er landssekretær i den kun to år gamle forening Kristent Netværk omkring Udfordret Seksualitet (KNUS), og han vil fortælle om sin egen livsrejse og nogle af de overvejelser, der ligger til grund for det valg, han og andre medlemmer i foreningen har foretaget.  

24. marts

Kl. 10-12: Foredrag med Morten Emmerik Wøldike, sociolog og leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde for kønsligestilling og LGBTI+-rettigheder

Den binære opdeling i ’mand’ og ’kvinde’ bliver i dag udfordret af mere flydende kønsopfattelser. Nye kategorier som ’transkønnethed’, ’nonbinær’ og ’interkønnethed’ kommer ind i vores sprog, og det stigende fokus på disse kønsminoriteter skaber et behov for at sikre rettigheder og beskyttelse af disse grupper.

Foredragsholderen vil fortælle om sit arbejde med at fremme rettigheder og trivsel for disse kønsminoriteter i Danmark; eksempelvis hvorfor det er vigtigt at give børn og unge mulighed for at ændre juridisk køn, for at de kan leve som dem, de er – og i overensstemmelse mellem kønsidentitet, kønsudtryk og juridisk køn.

Kl. 13-15: Foredrag med Amalie Grubb Martinussen, cand.mag. i kunsthistorie og kunstformidler

Foredraget stiller skarpt på Lili Elbes kunstneriske og ægteskabelige parløb med Gerda Wegener. Med udgangspunkt i Gerda Wegeners portrætter af Lili samt et par værker af Lili selv (under signaturen Einar Wegener), fortælles historien om, hvordan Lili Elbe blev sig selv som model og muse for sin ægtefælle for siden at sikre sig en plads i queer-historien som en af de første transkvinder, der stod åbent frem for verden og fortalte om sin transition.

Praktiske oplysninger:

Tilmelding og betaling skal ske på https://www.vejleprovsti.dk/ve... (eller på telefon 30256721(Lone), hvis du ikke har netadgang)

Tilmelding kan ikke ske til kirkekontoret i Mølholm Sogn

Kirkehøjskolens foredrag holdes i Mølholm Sognehus på Niels Skousvej 13A, Vejle.

Hvis du gerne vil have Kirkehøjskolens nyhedsbrev tilsendt, kan du tilmelde dig på bodilbachh@gmail.com

Yderligere information kan fås ved at sende en mail til kirkehojskole.vejle@gmail.com

Priser: Alle tre højskoledage med frokost og kaffe kr. 570 

En hel højskoledag med frokost og kaffe kr. 210 

Et enkelt foredrag kr. 070 

Arrangør: 

Bestyrelsen for Vejle Provstis Kirkehøjskole ved Verner Helwig Pedersen, formand (vhp@km.dk) samt Maria Gitz Christiansen, Mads Djernes, Vibeke Maagaard Gregersen, Inger Lise Overgaard, Lone Norden Møller og Bodil Bach Henriksen.

Efterår 2022: 14. september - 27.oktober - 17. november