GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

dåb og navngivning

daab

Dåb

Ved dåben optages vi i den kristne menighed - og bliver medlem af Den Danske Folkekirke.

Vi bliver døbt på den kristne tro, og har Guds følgeskab resten af livet.

I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Større børn og voksne siger selv ja under dåben.

Hvis du eller dit barn skal døbes, så kontakt sognepræsten for at finde et tidspunkt til dåben.


Faddere/dåbsvidner, gudmor eller gudfar

Ved dåb skal der være mindst 2 og højst 5 faddere.
Faddere skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen.

Den, der bærer barnet, er gudmor/gudfar. Det er ofte én af forældrene, der bærer barnet.

En fadder er vidne til dåben og skal "tilse at barnet vokser op i den kristne tro". Det vil derfor være naturligt, at en fadder går i kirke med barnet en gang i mellem og taler med barnet om tro og kristendom.


Voksendåb

Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. Henvendelse sker til præsten, som skal forestå dåben. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med sognepræsten.

Ved dåb af en voksen skal mindst 2 vidner være til stede.


Hvad skal du gøre?

Kontakt sognepræsten for at aftale dato for dåben, som normalt foregår i en gudstjeneste på en søn- eller helligdag. Derudover afholder vi dåbsgudstjeneste 1 lørdag i kvartalet.

Til registreringen af dåben er der brug for personnummer og navn på den, der skal døbes, samt navne og adresser på dem, der skal stå fadder/være vidner.

Inden dåben holdes en dåbssamtale med præsten.


Navngivning uden dåb

Hvis I ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan I navngive det ved at udfylde og indsende blanketten ”Navngivning” på www.borger.dk.

Dette skal ske, inden barnet fylder seks måneder.

Når navngivningen er godkendt og registreret, får I tilsendt en afgørelse fra sognet.

Har I spørgsmål så kontakt sognepræsten.