GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

sognebåndsløsning

illustration

Som medlem af Folkekirken har man ret til kirkelig betjening i sit bopælssogn.

Der er dog mulighed for at løse sognebånd til præsten i et andet sogn, end der, hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn – dvs. ret til dåb, vielse og begravelse fra kirken samt at stille op og stemme til menighedsrådsvalget.

Ønsker du at løse sognebånd til præsten i Gårslev sogn, skal du henvende dig til ham. Du vil få udleveret en blanket, som du skal udfylde.

Sognebåndet er personligt, og bortfalder hvis præsten ophører i sin stilling ved kirken.

Hvis sognebåndet ønskes ophævet kan sognebåndsløseren anmelde at sognebåndet ophører, ligesom præsten under visse omstændigheder kan opsige sognebåndet.