GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

Dagsorden menighedsråd

Menighedsrådsmøde

(ifølge lov om menighedsråd § 23 er møderne offentlige)

Indkaldelse til Menighedsrådsmøde torsdag d. 23. november 2023 kl. 19.00 i Kirkehuset


Dagsorden:


1. Konstituering


2. Godkendelse af dagsorden


3. Siden sidst

Forslag til ændring af lejekontrakt til benyttelse af kirkehuset:

Husorden

Ansøgningsskema

Pris for udlejning


4. Kommende arrangementer


5. Meddelelse fra stift, provsti m.fl


6. Økonomi

Godkendelse af ny regnskabsinstruks


Ansøgning fra sognepræsten om tilladelse til installation af ladeboks til elbil i præstegårdens garage.


Godkendelse af indsamlingsliste 2023/2024 - se listen for 2023


7. Bygninger


8. Menighedsrådsvalg 2024


9. Næste møde - datoer for 2024


10. Medarbejder


11. Evt


12. Godkendelse af referat


13. Evaluering af møde.


Vh

Kirsten Troelsen