GÅRSLEV KIRKE - ET ÅBENT FÆLLESSKAB FOR ALLE

plejehjems gudstjenester

Gudstjenester ved Gårslevs præst markeret med fed


Kong Gauers Gård kl. 10.30:

28. august-25. september- 23.oktober -27. november


Englystparken kl. 10.00:

6. august - 20. august -3. september- 17. september - 1. oktober - 15. oktober - 29. oktober - 12. november -26. november